Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca

Program Opieka Wytchnieniowa- edycja 2024

Data publikacji: 2023-11-28, 11:41:18

Gmina Istebna przystąpiła do Programu "Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

         

DOFINANSOWANIE:  697 680.00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:  697 680.00zł

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Na pomoc mogą liczyć członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą przysługiwać w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa nie wyklucza możliwości uzyskania takiej opieki.

Opiekun wytchnieniowy odciąży członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu, osoby zaangażowane w sprawowanie opieki dysponować będą czasem na załatwienie niezbędnych spraw życiowych oraz na odpoczynek i regenerację.

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów związanych z opieką wytchnieniową. Może przy tym samodzielnie wybrać opiekuna wytchnieniowego z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem programu.

Program zapewnia świadczenie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w godzinach 6.00-22.00. 

Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 240 godzin w skali roku.

 

 

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  2. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
  3. Informacja dla Uczestników „Opieka Wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  4. Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024
  5. Pisemna akceptacja w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
  6. Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia Uczestnika Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Program "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Osoby zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie/wnioski na usługi Programu „Opieka wytchnieniowa” rok 2024 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka lub na adres e-mail: gops@gops-istebna.pl Dodatkowe informacje pod nr telefonu 33/855-62-22


 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1.Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,

 

2.Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


 

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1 Programu, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowych informacji można również uzyskać na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Program „Opieka wytchnieniowa” jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 


 

Załączniki:

• 1. Informacja dla Uczestników „Opieka Wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024

• 2. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

• 3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

• 4. Program „Opieka Wytchnieniowa”-dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

• 5. Pisemna akceptacja w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

• 6. Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia Uczestnika programu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

• 7. Protokół z kontroli „Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024


 

 


 Dodał: Piotr Gazurek (1286)
 
 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/27 2024/07/28 2024/07/29