Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca

Deklaracja dostępności

Data publikacji: 2020-09-22, 09:39:19

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy w Istebnej

Urząd Gminy w Istebnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Istebnej: https://istebna.eu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie jest spełnione kryterium 1.1.1 Treść nietekstowa: część zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej,
 • Nie jest spełnione kryterium: 2.4.6 Nagłówki i etykiety: Nie wszystkie nagłówki opisują temat lub cel treści,
 • Nie jest spełnione kryterium 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie): Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.

 

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy dostępności cyfrowej, nie są dostępne cyfrowo,
 • Dokumenty, których wersje elektroniczne nie są w posiadaniu urzędu a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
 • Dokumenty, które zostały wytworzone przez inne instytucje,
 • Mapy, mapy interaktywne, w tym geoportal,
 • Multimedia nadawane na żywo (obraz z kamer internetowych, transmisje on-line).

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioleta Golik.
 • E-mail: dostepnosc@istebna.eu
 • Telefon: +48 33 855-65-00 wew. 49

 

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Istebnej
 • Adres: 43-470 Istebna 1000
 • E-mail: urzad@istebna.eu
 • Telefon: +48 33 855-65-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Referat Finansowy
 • Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Referat Społeczno-Administracyjno-Informatyczny
 • Referat Usług Komunalnych
 • Samodzielne Stanowisko pomocy administracyjnej ds Oświaty
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny zespół do Spraw Oświaty

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne (od strony drogi powiatowej Z 2643S-1), którym można się dostać schodami oraz wejście boczne od strony parkingu za budynkiem gminy, które również posiada schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to znajduje się na parkingu obok schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość zmiany kontrastu.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Urzędzie Gminy jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM). W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza i umówienia wizyty należy kontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności w UG Istebna pod adresem e-mail: dostepnosc@istebna.eu .

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej który schodzi do petenta.

Na parterze budynku znajduje się kasa w której pracownik, również ma w obowiązku powiadomienie pracownika odpowiedniej komórki lub jednostki organizacyjnej, który schodzi do petenta.

 

Opracował: Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej

 

 

 Dodał: (1234)
 
 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/27 2024/07/28 2024/07/29