Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Data publikacji: 2016-04-22, 10:00:09

Gmina Istebna przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Dokument, w skrócie nazywany PGN, zawierał będzie strategię działań oraz plan przedsięwzięć związanych ze zrównoważoną i niskoemisyjną gospodarką energetyczną gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy Istebna.

Kluczowym elementem opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej będzie przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy. Badanie pozwoli na szczegółowe określenie aktualnego stanu w zakresie systemów ogrzewania funkcjonujących na terenie gminy, rozpoznanie potrzeb mieszkańców, związanych z wymianą dotychczasowych urządzeń grzewczych oraz termomodernizacją budynków. Ankieta w wersji papierowej dostarczona zostanie do mieszkańców pocztą,  wersję elektroniczną ankiety będzie można pobrać ze strony Urzędu.

Informacje uzyskane z ankiet posłużą do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, mają one charakter jedynie informacyjny, a wypełnienie ankiety nie stanowi żadnego zobowiązania.

Dokument określi kierunki działań systemowych Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) posłuży do szerszego rozpoznania potrzeb z zakresu gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu gminnym, oraz pozwoli na wypracowanie w Gminie optymalnego modelu nowoczesnej gospodarki materiało-
i energooszczędnej. PGN przyczyni się także, do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo dzięki wdrożeniu w życie założeń Planu gospodarki niskoemisyjnej podniesie się poziom bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Istebna. Realizacja przedsięwzięć wskazanych w PGN przyczyni się do trwałej poprawy poziomu i komfortu życia mieszkańców
w przestrzeni publicznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje realne możliwości oraz efekty prowadzenia działań w poszczególnych sektorach odbiorców/producentów/dostawców energii. Sektory objęte przez plan gospodarki niskoemisyjnej to:

 • sektor obiektów/instalacji użyteczności publicznej,
 • sektor handlu, usług, przedsiębiorstw,
 • sektor mieszkalny,
 • oświetlenie uliczne,
 • sektor transportowy.

Korzyścią z wykonania PGN, zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców, działających na terenie miasta, będzie możliwość skorzystania z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć powodujących zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – w tym projektów termomodernizacji budynków, czy zastępowania paliw stałych odnawialnymi źródłami energii (np. pompami ciepła) oraz ekologicznymi nośnikami energii (ciepło sieciowe, gaz ziemny, energia elektryczna).

PGN to możliwość:

 

 • wpisania się w aktualną politykę energetyczną Państwa i UE,
 • stworzenia na szczeblu Gminy optymalnego modelu nowoczesnej materiałowo i energooszczędnej gospodarki,
 • promowanie, upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań innowacyjnych,
 • optymalizacja kosztów zaopatrzenia Gminy w energię,
 • promocja Gminy na polu z zakresu gospodarki niskoemisyjnej,
 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
 • poprawy jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Wykonanie PGN jest konieczne, aby Gmina mogła ubiegać się i uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych na inwestycje związane m.in. z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, programami wsparcia w inwestycjach zwiększających efektywność energetyczną, redukcji niskiej emisji, zastosowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Plan dla Gminy Istebna realizuje Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic, tel. 32 203 51 14, e-mail: l.polakowski@fewe.pl; www.fewe.pl 

Kontakt w Urzędzie Gminy w Istebnej:

Maria Wiercigroch, tel. 33 855 65 00 we. 47; e-mail: maria.wiercigroch@istebna.eu.Dodał: Piotr Gazurek (1142)
 
 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/27 2024/07/28 2024/07/29