Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
4.08
2020

Umowa na oczyszczalnię ścieków Gliniane w Istebnej – podpisana

Ochrona środowiska oraz ochrona wód gruntowych i powierzchniowych są istotnymi inicjatywami proekologicznymi, a zarazem celami priorytetowymi w Gminie Istebna na najbliższe lata i stanowią czynnik niezbędny dla ochrony przyrody naszego regionu oraz poprawy życia mieszkańców, a także polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie ilość osób, które będą mogły skorzystać z systemu oczyszczania ścieków, a efektem będzie zmodernizowana, nowoczesna i spełniająca wymogi ochrony środowiska oczyszczalnia Gliniane w Istebnej. Przypominamy, iż miesiąc temu podpisano także umowę na roboty budowlane na oczyszczalnię ścieków Pustki w Koniakowie.

W biurze Wójta Gminy Istebna – Łucji Michałek w dniu 4 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Istebna, a Firmą Instal Cymorek Sp. j. z Pierśćca na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej. Inwestycja będzie realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 r. w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna” realizowanego w ramach Poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT.

Wartość robót budowlanych na oczyszczalnię Gliniane wynosi 2.939.569,83 zł brutto. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni ścieków w Istebnej. Zakres robót będzie obejmował także budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych w tym przebudowę reaktorów biologicznych, budowę wiaty dla kontenera skratek, budowę budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu, wykonanie murów oporowych, ogrodzenia, bramy i inne.

Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023 i wpisuje się w jego cel strategiczny 3. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego.

Warto dodać, iż łącznie w ramach umowy dofinansowania ww. projektu realizowane są dwa zadania inwestycyjne: oczyszczalnia ścieków Pustki w Koniakowie (4 777 521,06 zł brutto) oraz oczyszczalnia ścieków Gliniane w Istebnej. Na obie oczyszczalnie otrzymano współfinansowanie ze środków unijnych w kwocie  nieprzekraczającej  4 457 657,03 zł brutto i współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej 524 430,25 zł brutto.

Cały czas trwają także ustalenia i działania projektowe w sprawie drogi Istebna Zaolzie etap II, Parku im. P. Stalmacha w Istebnej, czy prace dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego.Dodał: (7423)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

2024/05/1 2024/05/3 2024/05/8 2024/05/18 2024/05/25 2024/05/26 2024/05/31