Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
12.07
2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej Etap II, Wilcze - Kameralna"

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek ENGroup Bartosz Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14, 43-300 Bielsko - Biała, z dnia 05.07.2016 r. (data wpływu: 08.07.2016 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:                

 

„Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej

ETAP II Wilcze - Kameralna”

 

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. , do czynnego w nim udziału  w każdym jego stadium. Z dokumentacja w powyższej sprawie  można zapoznać się w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa pok. 203 w godzinach urzędowania.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ptk 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko  oraz art. 49  K.p.a. – strony postępowania zawiadamia się o prowadzonych czynnościach poprzez obwieszczenie na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Gminy Istebna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie http://istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5225&idmp=41&r=r . Zawiadomienie uznaje się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 Dodał: (4919)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
maj 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: maj

2021/05/18