Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
29.08
2020

Obchody nadania sztandaru dla OSP Istebna Zaolzie

W sobotnie popołudnie, 29 sierpnia odbyła się bardzo ważna uroczystość dla Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Zaolzie, której nadany został sztandar. Obchody rozpoczęły się od zbiórki uczestników przy tutejszej remizie, po czym w szyku marszowym przy dźwiękach orkiestry dętej udano się do Kościoła św. Józefa na Mlaskawce, gdzie o godz. 14.00 Mszę Świętą w intencji błogosławieństwa Bożego dla OSP Istebna Zaolzie odprawił Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce Ksiądz Grzegorz Kotarba.

W liturgii słowa wysłuchaliśmy czytania z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 1, 17-19), którego lektorem był Jakub Kaczmarzyk, Psalmu 71 Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość zaśpiewanego przez Natalię Zowadę oraz Słów Ewangelii św. Marka Ścięcie Jana Chrzciciela. W homilii Ksiądz Proboszcz podkreślił znaczenie sztandaru, jako reprezentacji i symbolu, wokół którego gromadzą się ludzie zjednoczeni wspólnym celem. Zaznaczył on, jak istotną sprawą jest w życiu określenie najważniejszych dla nas wartości, tego, co będzie nas wyróżniać i reprezentować. Historia zna wiele przypadków niewłaściwie obranych sztandarów - mówił, ale i wtedy jest ratunek, o ile dzięki modlitwie rozpoznamy swój błąd. Wzorem może tutaj być patron strażaków św. Florian, który nie od początku walczył pod dobrym sztandarem, a jednak dzięki Bożej łasce potrafił to zmienić, ostatecznie oddając swe życie. Duszpasterz wspomniał także o bitwach, podczas których Polacy walczyli pod sztandarem Matki Bożej, a umocnienie odnajdywali w modlitwie. Na zakończenie Ksiądz Grzegorz Kotarba przypomniał, że najważniejszymi sztandarami są te, należące do Trójcy Przenajświętszej i Najświętszej Maryi Panny, a gdy już będziemy pod właściwym sztandarem nie wolno nam sprzeniewierzyć się jego przesłaniu, wezwani jesteśmy bowiem by w pełni za nim pójść i żyć w prawdzie.

W modlitwie powszechnej wierni prosili Boga, by ochraniał zarówno kapłanów, jak i osoby świeckie przed hołdowaniem wartościom sprzecznym z Ewangelią, o opiekę nad strażakami i umocnienie dla tych, którzy zostali poszkodowani w pożarach, a także o życie wieczne dla zmarłych druhów. Modlono się również o błogosławieństwo Boże dla fundatorów sztandaru, którymi byli mieszkańcy Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce. Po Komunii organista Dominik Bocek zaintonował uroczyste Te Deum Laudamus , a po błogosławieństwie udzielonym przez Księdza Proboszcza zebrani odśpiewali pieśń Boże, coś Polskę.

Kiedy Msza Święta zakończyła się, druhny i druhowie ponownie uformowali szyk i  przemaszerowali na plac przed remizą OSP Istebna Zaolzie, gdzie zebrali się także zaproszeni goście. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złożył dowódca uroczystości Naczelnik OSP Istebna Zaolzie Łukasz Łupieżowiec. Meldunek przyjął Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP województwa śląskiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie druh dr hab. Rafał Glajcar.

Po podniesieniu flagi państwowej, podczas którego Orkiestra Dęta „Trójwieś” zagrała hymn państwowy, Prezes OSP Istebna Zaolzie druh Tadeusz Kohut powitał przybyłych na tę uroczystość gości: Członka Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP województwa śląskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie dr hab. druha Rafała Glajcara, Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie starszego bryg. Damiana Legierskiego, Zastępcę Wójta Gminy Istebna Ryszarda Macurę, Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce Księdza Grzegorza Kotarbę, Sołtysa Wsi Istebna Barbarę Juroszek, Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Istebnej druha Mirosława Kukuczkę, Przewodniczącego Rady Gminy Istebna, Komendanta Gminnego Związku OSP w Istebnej druha  Stanisława Legierskiego, Radnego Gminy Istebna druha Władysława Zowadę,  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej Bogdana Ligockiego, Leśniczego Leśnictwa Beskidek Adama Kawuloka oraz członków Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Istebnej, prezesów, naczelników, delegacje i poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Istebna, druhów seniorów, druhny i druhów OSP Istebna Zaolzie, a także mieszkańców Istebnej. W przygotowanym na ten wyjątkowy dzień przemówieniu druh Tadeusz Kohut przypomniał historię Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna Zaolzie, która rozpoczęła się w marcu 1948 roku.

Nastąpiła podniosła chwila modlitwy błogosławieństwa, w której usłyszeliśmy jakże ważne słowa „Spraw aby wszyscy, których ten znak jednoczy stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym”  i poświęcenia sztandaru przez  Księdza Grzegorza Kotarbę. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru przez druha Stanisława Legierskiego druh dr hab. Rafał Glajcar dokonał uroczystego wręczenia nowego sztandaru Prezesowi OSP Istebna Zaolzie, po czym poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru.

W ramach obchodów Prezes OSP Istebna Zaolzie druh Tadeusz Kohut wraz z Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Istebnej druhem Mirosławem Kukuczką wręczyli zasłużonym strażakom jednostki okolicznościowe statuetki „Za wieloletni cenny wkład w rozwój OSP i pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa”. Przyznane zostały one: druhowi Władysławowi Buremu, druhowi  Józefowi Bockowi, druhowi Janowi Proboszowi, druhowi Józefowi Proboszowi i druhowi Pawłowi Kukuczce.

Po wręczeniu statuetek głos zabrał druh dr hab. Rafał Glajcar, który podkreślił wagę wydarzenia, jakim jest nadanie sztandaru, jako symbolu wokół, którego gromadzą się ludzie mający poczucie misji niesienia pomocy potrzebującym. Wspomniał on także, iż sztandar to zobowiązanie i złożył jednostce okolicznościowe życzenia wierności wypisanemu na nim hasłu „Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek”.

Następnie przemówienie wygłosił Zastępca Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura, który rozpoczął je od podziękowań za codzienną służbę na rzecz lokalnej społeczności. „Jesteście znakiem, tego, co w życiu każdego człowieka jest najcenniejsze, a tym jest dzielenie się sobą” – powiedział, po czym odwołał się do homilii Księdza Grzegorza Kotarby i jej przesłania, mocno akcentując wartość wierności Bogu i niesienia pomocy ludziom. Na zakończenie życzył on strażakom, by zawsze otoczeni byli wdzięcznością i pogratulował OSP Istebna Zaolzie tego, iż tutejsi mieszkańcy w dowód uznania dla ich służby ufundowali im sztandar. Zastępca Wójta Gminy Istebna zapewnił jednostkę o wsparciu ze strony samorządu.

Gratulacje, podziękowania i życzenia pod adresem OSP Istebna Zaolzie skierowali także: Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie starszy bryg. Damian Legierski, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Istebnej druh Mirosław Kukuczka i Komendant Gminnego Związku OSP w Istebnej druh  Stanisław Legierski.

Na zakończenie tego podniosłego wydarzenia głos ponownie zabrał Prezes OSP Istebna Zaolzie druh Tadeusz Kohut dziękując strażakom za zaangażowanie, mieszkańcom będącym fundatorami sztandaru za hojne wsparcie tej inicjatywy, wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów, a także przybyłym gościom, delegacjom i pocztom sztandarowym.  W jego wypowiedzi nie zabrakło też wspomnienia o niedawno zmarłym zasłużonym druhu Franciszku Michałku.

Spiker, którym w trakcie całego wydarzenia był Lubomir Špila zapowiedział odprowadzenie sztandarów i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości. Poczty sztandarowe do miejsca zakwaterowania odprowadził druh Michał Zowada, a meldunek o zakończeniu uroczystości złożył druh Łukasz Łupieżowiec.

Strażakom z OSP Istebna Zaolzie dziękujemy za ich służbę ku chwale Boga i pożytkowi mieszkańców Gminy Istebna, życząc nieustannego orędownictwa i opieki św. Floriana.


Zobacz reportaż:
Poświęcenie Sztandaru Jednostki OSP Istebna Zaolzie


Dodał: Jacek Kohut (7468)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: lipiec

2024/07/6 2024/07/7 2024/07/13 2024/07/14 2024/07/27 2024/07/28 2024/07/29