Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@istebna.eu

więcej...

Przejdź do strefy mieszkańca
6.04
2021

Informacja dla podatników

Widząc konieczność dalszej pomocy, z powodu kryzysu epidemicznego, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1842, ze zm.) Wójt Gminy Istebna przedłożyła Radzie Gminy, na sesji w dniu 30 marca 2021 roku, projekt uchwały dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości części przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wójt Gminy Istebna zaproponowała rozszerzyć okres zwolnienia podatkowego dotyczący działalności związanej z usługami hotelarskimi (dział 55 wg. PKD), gastronomicznymi (dział 56 wg. PKD) oraz rozrywkowymi i rekreacyjnymi (podklasa 93.29.A PKD) na cały II kwartał 2021 roku (dotychcaszowa pomoc w tych branżach obejmowała I kwartał).

Projekt ten znalazł akceptację, czego przejawem jest Uchwała Nr XXXII/224/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2021 r. (treść tutaj).

Tym samym, na dzień dzisiejszy, uchwały podjęte przez Radę Gminy Istebna przewidują zwolnienia, za całe I półrocze 2021, w następującym zakresie:

 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
  1. działalności usługowej związanej z zakwaterowaniem - ujętej w dziale 55 PKD;
  2. działalności usługowej związanej z wyżywieniem -  ujętej w dziale 56 PKD;
  3. działalności rozrywkowej i rekreacyjnej  - ujętej w podklasie 93.29.A PKD.
 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:
  1. działalności kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich - ujętej w podklasie 49.39.Z PKD;
  2. działalności usługowej związanej z wypożyczaniem i dzierżawą sprzętu rekreacyjnego i sportowego - ujętej w podklasie 77.21.Z PKD.
 3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji tutajDodał: (7855)
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SB ND
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lista dni w które odbywają się imprezy w miesiącu: czerwiec

2024/06/1 2024/06/6 2024/06/8 2024/06/9 2024/06/21 2024/06/22 2024/06/29