Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Punkt Informacji Turystycznej

43-470 Istebna 68

tel/fax +48 33 855 61 58, +48 516 195 614

promocja@ug.istebna.pl

więcej...

menu
Przejdź do strefy mieszkańca

III Zjazd Karpacki

Data publikacji: 2017-06-09, 11:51:41

III ZJAZD KARPACKI - ISTEBNA 23-27 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,

historię spotkań ludzi gór rozpoczęło I Święto Gór w Zakopanem w 1935 r. zorganizowane przez Związek Podhalan, Towarzystwo Przyjaciół Huculszczyzny pod Protektoratem Prezydenta RP – Ignacego Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz patronatem wykonawczym Ministrów i samorządów. Kolejne Święta Gór odbyły się w Sanoku w 1936 r. i w Wiśle w 1937r.

W nawiązaniu do tejże historii, zrodziła się inicjatywa organizowania corocznych spotkań – Zjazdów Karpackich, a do zasadności ich organizacji przyczyniła się realizacja międzynarodowego projektu „Redyk Karpacki – Transhumance 2013”, który otworzył lokalne społeczności na szersze i głębsze spojrzenie na gospodarkę, historię oraz wspólne dziedzictwo kulturowe ludzi gór. 

Dawniej Święta Gór ograniczały się do granic państwowych, zaś dzisiaj Zjazdy Karpackie mają dużo szerszy zasięg terytorialny – obejmują tereny krajów wyszehradzkich, karpackich oraz bałkańskich, a ich celem jest utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy pasterzami, regionalistami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami państwowymi w Karpatach. Działanie to realizuje zapisy „Konwencji Karpackiej”, a troska o dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe terenów górskich oraz o zachowanie tradycyjnej gospodarki  górskiej i niematerialnego dziedzictwa wsi jest wyrazem prawdziwej, świadomej patriotycznej odpowiedzialności za rodną ziemię.

I Zjazd Karpacki odbył się w Ludźmierzu w 2015 r., II Zjazd Karpacki - w Sanoku w 2016 r., a w sierpniu 2017 r. odbędzie się III Zjazd Karpacki w Istebnej - pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

III ZJAZD KARPACKI ZA NAMI !!!

ZOBACZ OPIS I FOTOGALERIĘ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

STRONA ZJAZDU NA FB >>>>>

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA III ZJAZD KARPACKI, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 23-27.08.2017 ROKU W ISTEBNEJ

ZAPROSZENIE W WERSJI VIDEO >>>>>>>

23.08. 2017 ŚRODA

GODZ. 8:00 KOCZY ZAMEK KONIAKÓW - WSPÓLNE WYJŚCIE NA HALĘ BARANIĄ Z PRZEWODNIKIEM NA ZBÓR WOŁOSKI 12:00 HALA BARANIA FILMIK >>>>>>>

25.08.2017  PIĄTEK

Koncert "Serce Górala i Groń"  – Józef Skrzek & Kapela „Wałasi” godz. 19.00 Kościół Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce

26.08.2017 SOBOTA

10:00 – 15:00 – JARMARK PASTERSKI W KONIAKOWIE  FILMIK  >>>>>

13:00 – ZAPALENIE WATRY PRZY KOLYBIE NA ZŁOTYM GRONIU FILMIK>>>>

OD 16:00 – WYSTĘPY KAPEL, ZESPOŁÓW, SPOTKANIE Z TWÓRCAMI LUDOWYMI Z RUMUNII, UKRAINY, CZECH, SŁOWACJI I POLSKI, ZABAWA TANECZNA – AMFITEATR POD SKOCZNIĄ W ISTEBNEJ

27.08.2017 NIEDZIELA

12:00 – UROCZYSTY KOROWÓD – STACJA BENZYNOWA ISTEBNA DO AMFITEATRU

13:00 – MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Biskupa – AMFITEATR POD SKOCZNIĄ W ISTEBNEJ

PO MSZY - WYSTĘPY KAPEL, ZESPOŁÓW, SPOTKANIE Z TWÓRCAMI LUDOWYMI Z RUMUNII, UKRAINY, CZECH, SŁOWACJI I POLSKI – AMFITEATR POD SKOCZNIĄ W ISTEBNEJ

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Program III Zjazdu Karpackiego jest dość mocno rozbudowany i realizowany będzie na wielu poziomach. Dniem kulminacyjnym jest niedziela 27 sierpnia 2017r. W tym dniu od godz. 9:00 do godz. 11:00 odbędzie się konferencja regionów – w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Szarotka” w Istebnej, następnie o godz. 12:00  spotykamy się wszyscy w okolicy budynku gimnazjum (parking za stacją benzynową), by korowodem karpackim udać się do Amfiteatru pod Skocznią na uroczystą Mszę Świętą. Następnie na terenie amfiteatru planowane są  występy zespołów i kapel z całych Karpat, jak również odbędzie się jarmark rzemiosła ludowego  oraz degustacje tradycyjnych produktów i potraw kuchni regionalnej.

W dniach poprzedzających niedzielę odbędą się liczne spotkania, konferencje, wystawy i prezentacje regionów Karpackich:

- W środę 23 sierpnia 2017r. o godz. 12:00 w  jubileusz 80-lecia Otwarcia Wzorowej Bacówki na Hali Baraniej spotykają się Górale Śląscy i Żywieccy z Oddziałów Związku Podhalan, jak również przedstawiciele środowisk pasterskich: bacowie, gazdowie i juhasi – na Hali Baraniej odbędzie się Zbór Wołoski „Pasterstwo – Góralskie Dziedzictwo”; dla zainteresowanych będzie wspólne wyjście z przewodnikiem na halę, które rozpocznie się o godz. 8:00 z Koczego Zamku w Koniakowie.

- W czwartek 24 sierpnia 2017r. – odbędzie się konferencja naukowa w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Szarotka” w Istebnej;

Równolegle przed ośrodkiem rozpocznie się spotkanie z twórczością i rzemiosłem Karpat wraz z prezentacją produktów regionalnych oraz występami artystów na scenie – spotkanie to będzie miało charakter otwarty, zarówno dla mieszkańców i turystów i będzie trwało do piątku.

Zapraszamy we czwartek 24 sierpnia oraz piątek 25 sierpnia od godz. 10:00 do godz. 18:00.

- W piątek 25 sierpnia 2017 r. w Cieszynie na Zamku odbędzie się konferencja Szlaku Kultury Wołoskiej, podczas której nastąpi oficjalne otwarcie III Zjazdu Karpackiego. Po nim grupy konferencyjne będą miały możliwość uczestniczenia w wizytach terenowych na terenie Trójwsi Beskidzkiej. 

Od godziny 16:00 przed ośrodkiem Szarotka rozpocznie się spotkanie z twórczością i rzemiosłem Karpat wraz z prezentacją produktów regionalnych oraz występami artystów na scenie – spotkanie to będzie miało charakter otwarty, zarówno dla mieszkańców i turystów i będzie trwało do piątku.

O godzinie 19.00 przy Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce będzie mieć miejsce koncert towarzyszący III Zjazdowi Karpackiemu. Piękno muzycznej tradycji  Karpat oraz inspiracje ich kulturą duchową zaprezentuje nam wybitny multiinstrumentalista i kompozytor Józef Skrzek oraz Kapela „Wałasi”W trakcie koncertu zostanie zebrana ofiara na nowe organy do kościoła parafialnego.

- W sobotę 26 sierpnia 2017 r. od godz. 10:00 zapraszamy wszystkich gości do Ctnyrum Png> Pucernajeren

Szanpod Slie &wie_____________ w Cwar. e na Zamku ododhalan, jak r&oFooścSębiorcaowcntacje regionó Png>mplek>. o godz. 1dać sięzedo Amfiteatru pazd Karpack Wołosk"4w9ng> spoef="/turysmy wszy>spotkanie zntacje regk rzee;w regiootrzowttemkuchnte;w i pz-iii-zjaje_____________ bz degusta spotkanie zntacje rei regionalneMuześcJteakapeladz; wkAncznwystępy zese mzet="_y0:00onferspoturowntacje regacute;wnieiach poprmr. wypz-iii-zjapaz>spotkanie z tw&oa z wystye_____________Pucecuteeodarki&nbwarkraoe postg>.sk karw;w Karpackicny Istmcja naukowencja S,lszck-kultru

Punkt Informacji rotka”tel.: + 8516195614">+4; 483385____+48;w KarpackicKomitet Oonalistastactrong>Program III Zjazd17rte mu:_____________– Mute">Zak/lel.: +48____href="http://w nowewkznfelade mr&oat">Trandbędzie się III Z;w Karpackic hrefpceszuędrotz-iii-zja.ma nowewkznfelade mbędzie się III Z;w Karpackic hrefrektuz-iii-zj.ma now____ &nSERDSTACdot.trong>Program III Zjazdu ą ziem*tG86c">ox.mac ">FILMIK >>>>>>>*tG86c">zwśr.czc G86c">FILMIK  >>>>

&nNA ZJAZDU NA FB >>FILMIK  >>>>

br="stbr="s Dod">Z: O.ed . (1168)
iv id="page">photosLislass=":41

i
=" Prog_m I.pngkie('big_Lo 8:0Progr/ImageGal="float:le;lery" styleoverlerw:=" Prog_m I.pngkial mageGal="float:lerty" i" />="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Lo 8:0Progr=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">si" class="=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">

=" awki01.jpgkie('big_ lakat/ImageGal="float:le;lery" styleoverlerw:=" awki01.jpgkial mageGal="float:lerty" i" />="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o "> lakat=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o "> ="/turyk Czss=" iec/n=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Opisecuteeoówarke=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Opisecuteeoówarke=" Kapela &bm>koncertetowarzyszący III Zjazdow/ImageGal="float:le;lery" styleoverlerw:=" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">>koncertetowarzyszący III Zjazdow=" Prog_m I Zjaz_-_tyitemacua_o chae.jpgkie('big_Wyitemacuało chaowierong>koncerte/ImageGal="float:le;lery" styleoverlerw:=" Prog_m I Zjaz_-_tyitemacua_o chae.jpgkial mageGal="float:lerty" i" />="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Wyitemacuało chaowierong>koncerte=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">ędzie i do Ctny=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Wynfera weMuześcJteakapeladz=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Hce Gash; nz=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Werea Kfigcaty="ospan>=" =" ="thumtp:intentu Karpac=" aty="otproperty="o ">Hcftrój Kfigcaty="ospan>

pswp__opeoll-v idcial fbfoot
pswp__
pswp__news class=" l fbe
pswp__news class=" l fbepswp__ui pswp__ui-- l fbe
pswp__top-baocial fbfooter">
pswp__ pswp__b pswp__b pswp__b
pswp__pef=rydsocial fbfooter">
pswp__pef=rydso__nct > l fbe ">
pswp__pef=rydso__cutcial fbfooter"> pswp__pef=rydso__donutcilass=" l fbe ass=" l fbe lass=" l fbe ass=" l fbe ass=" l fbe pswp__share-modal pswp__share-modal-- pswp__share-tooltiiv class= l fbe ass=" l fbe pswp__b pswp__b pswp__ aty="ocial fbfooter"> pswp__ aty="o__ e lass=" l fbe lass=" l fbepridiv < t type="te:w/tuow.pridi();">Drukuj;>&">Turystyka I Zv < t type="te:gospody. I Z();">Wroecz;>&">TurystykaTurystyka &raq iv iddiv c ol1" id="menunt"> weathso_
Turystyka iv id_ as="itev id="buttons">topm as="itev pageShow"> $("#_troper>ass="item_i">Kalenzd Karwna as="ite_tekh" mss" href="/" class="hiddenlido">Przei tekh"Otwaref="/turium_i">Kalen">Re ?mtiinopad=4">RekrepaźKavuta ?mwhidsień=4">Rekre;wid th" PN th" =WT th" =ŚR th" =CZ th" =PT th" =SB th" =ND th"

tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%"> tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%">

tdt;width:100%"> zet="_ najbliżą dweek="i Kaly si w Isteb dweek="i mss" hreckuchnputntu Karp< zet="_ konferenKalrozpimgt/javas /css" fr
Kal"">Zaef="/turium mss" hreckuchnputntu Karp>
ssBar as="ite_tekh" > classLiinstdnZjazktórejazd wu>
spoi">Kaly sicuteiącu: paźTurystykalass="cl iv id_bannerb" i col2"tidth:10 l fbfooter"> cl wnu">Turystyka col3ft;width:100%"> Rlass z III Zj=ie('big_t">Rlass z III Zj=i eannerutntu Karprp"> Tras.jpgkial Baner ne" class="">Ofert=ie('big_Baner ne" class="">Ofert=i eannerutntu Karprp"> Mapa =ie('big_get="ad;; dla"_blank">Mapa =i eannerutntu Karprp"> eannerutntu Karprp"> amery dquo;ne"Otwki eannerutntu Karprp"> Tras.jpgkial Panoramy se" >Traskie('big_ anoramy se" >Traski eannerutntu Karprp"> lass="cl u">Turystykal iv id_bannerb_f="let" i col2"t;width:100%"> l fbfooter"> cl wnu">Turystyka col3ft;width:100%"> ;width:100%"> Rlass z III Zj=ie('big_t">Rlass z III Zj=i eannerutntu Karprp"> ;width:100%"> Tras.jpgkial Baner ne" class="">Ofert=ie('big_Baner ne" class="">Ofert=i eannerutntu Karprp"> ;width:100%"> Mapa =ie('big_get="ad;; dla"_blank">Mapa =i eannerutntu Karprp"> ;width:100%"> eannerutntu Karprp"> ;width:100%"> amery dquo;ne"Otwki eannerutntu Karprp"> ;width:100%"> Tras.jpgkial Panoramy se" >Traskie('big_ anoramy se" >Traski eannerutntu Karprp"> ass="cl widtrystykalass="cl nu">Turyst widtrystyka> iv< lass="cllass=" indiv cuencja anu">Turystyka
 • ny Istcja nauekwencja Su Karpackiego ntainer">
 • liot-w-ika&rdquct ">Bibliczyza P2> liot rotka&rdquu Karpackiego ntainer">
 • Folkloru Karpackiego ntainer">
 • a hłeu Karpackiego
 • ong>

  "menu_7"> indiv cuss="">Okanu">Turystyka

 • si" class="">ZaTróie Tu Karpackiego ntainer">
 • Pui-ass="">Trasj_2ct ">Punktu

  Punkt Informacjiu Karpackiego ntainer"> < Mapa =i mna" class="" target="_blank">Mapa u Karpackiego

 • Boacute;a 5u Karpackiego ntainer">
 • Trasct ">ne" class="">Ofertu Karpackiego ntainer">
 • Tras- dziedzic-i-edukturowect ">Trasl ass="">Tras,o dziedzictwoedukturoweu Karpackiego ntainer">
 • Warunki ntrongCtnyru Karpackiego ntainer">
 • py-boacutecyct ">Pstrong> py boacutecyu Karpackiego ntainer">
 • Trayct lego" Transy is ass="">Trayu Karpackiego
 • ong>

  "menu_7"> ong>

  "menu_7"> ong>

  "menu_7"> Kal" ct news"8r>ass="item_I">Kalen">