Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty

Utylizacja Azbestu

Data publikacji: 2015-12-02, 12:39:54

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ISTEBNA SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O BEZPŁATNY WYWÓZ AZBESTU

Azbest jest odpadem niebezpiecznym. Szkodliwy, a wręcz zabójczy dla zdrowia człowieka jest pył powstający podczas uszkodzenia lub erozji materiałów zawierających azbest. Włókna, które rozsiewają się na wietrze i znajdują we wdychanym powietrzu osadzają się w płucach człowieka, przyczyniając się do groźnych chorób m.in.: pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Demontaż płyt azbestowych z dachu należy powierzyć wyspecjalizowanej ekipie, przeszkolonej w zakresie bezpieczeństwa pracy i dysponującej odpowiednią ochroną osobistą. Osoby wykonujące prace przy azbeście powinny mieć odpowiednie ubrania ochronne: maski na twarz, kombinezony, rękawice i pokrycia butów.

1. Gmina Istebna zapewnia nieodpłatny odbiór wyrobów zawierających azbest (z wyznaczonego miejsca) pochodzących z wymiany pokryć dachowych.

2. Odbiór odbywa się zgodnie z kolejnością składanych wniosków oraz w zależności od wielkości posiadanych na ten cel środków finansowych raz w roku na przełomie września i października.

3. Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Istebna (na Dzienniku Podawczym lub w pokoju nr 205). Następnie prawidłowo uzupełniony należy złożyć na Dzienniku Podawczym.

4. Do momentu odbioru azbestu, może on wymagać składowania i oczekiwania na wywóz.

5. Wymagany sposób postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, w tym zabezpieczenia i przechowywania azbestu wynika z przepisów prawa, m.in.: ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.).

6. Płyty eternitowe powinny być ułożone na paletach lub innym podłożu, tak aby umożliwić wsunięcie podnośnika pod płyty i przeniesienie do samochodu transportującego. Pokruszony eternit powinien być zapakowany w foliowe worki, zamknięte, zabezpieczone przed rozerwaniem się przy przemieszczaniu, podnoszeniu.

7. Właściciel zobowiązany jest we własnym zakresie dostarczyć wyroby azbestowe do wyznaczonego miejsca odbioru. 

8. Sposób przygotowania eternitu przez jego właściciela wynika także z zakresu proponowanej przez Gminę bezpłatnej usługi, a jest nią transport i unieszkodliwienie, która nie obejmuje pakowania i przygotowania do transportu, tzn. firma usługowa przenosi z miejsca składowania do pobliskiego samochodu zapakowany przez właściciela eternit (podnośnikiem lub ręcznie), transportując go na odpowiednie wysypisko odpadów w celu unieszkodliwienia (składowania).

9. Po odpowiednim przygotowaniu oraz dostarczeniu odpadów zawierających azbest do wyznaczonego miejsca odbioru przez UG Istebna, należy niezwłocznie poinformować Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG Istebna, tel. 33 855 65 00 wew. 48

10. W przypadku wywozu eternitu na własny koszt, należy przechowywać dowód zapłaty za usługę. Urząd Gminy Istebna nie zwraca kosztów wywiezionego eternitu przez indywidualnego właściciela.

11. Informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna , pok. 205 w godzinach pracy Urzędu tel. 33 855 65 00 wew. 48Dodał: (1106)