Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
4.02
2021

Zmarł śp. ksiądz prałat Jerzy Palarczyk

Swoje życie oddał Bogu.

W wieku 81 lat zmarł ksiądz prałat Jerzy Palarczyk. Swoją kapłańską posługę sprawował przez 55 lat a przez 28 lat był proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce.

Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu, uczciwie pracuj na rodzinnym progu.

Z tą maksymą podchodzącą z XIX wieku możemy połączyć życie Księdza Prałata.

Urodził 27 czerwca 1939 roku w Cieszynie, po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Został przymusowo wcielony do wojska, jednak to nie przeszkodziło mu w ukończeniu studiów teologicznych, które ukończył w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 roku z rąk ks. bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Posługę kapłańską sprawował kolejno w parafiach w Miasteczku Śląskim, Skoczowie, Chorzowie, Mikołowie, Suchej Górnej i Bieruniu Nowym, gdzie katechizował młodzież, opiekował się ministrantami i rozpoczął swoją pracę z młodzieżą oazową i studentami.

W 1981 roku został proboszczem parafii w Wodzisławiu Śląskim, a w 1984 roku bp Herbert Bednorz mianował go proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce.

Parafia stała się dla niego domem, tam wzorowo wykonywał swoje obowiązki i był zaangażowany w życie i potrzeby swoich parafian. Zbudował Kaplicę Królowej Pokoju na Zapasiekach, a także dokończył Dom Katechetyczny, był także autorem monografii pt. „Parafia Jaworzynka na tle historii miejscowości”. Angażował się w pielęgnowanie góralskich tradycji i przekonywał do noszenia góralskiego stroju. Był też organizatorem corocznych Mszy świętych na Trójstyku.

Zawsze otwarty na ludzi, ponad podziałami, doceniał ludzką pracę, wysiłek i trud. Wspierał potrzebujących, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i chorych.
Dbał o rodziny, dzieci i młodzież, z którymi potrafił nawiązać dobry kontakt, gościł także przy parafii w Jaworzynce młodzież „Światło Życie”.

W roku 2013 przeszedł na emeryturę. Dla swoich parafian był i pozostanie przykładem dobrego duszpasterza i człowieka.

W 2016 roku ksiądz prałat Jerzy Palarczyk obchodził jubileusz 50 lat kapłaństwa, wtedy  kościół wypełniony był parafianami ubranymi w piękne stroje góralskie, które przyozdobiły tę uroczystość. Dla Księdza Prałata miało to wielkie znaczenie, jak sam mówił: „To przecież element poczucia tożsamości. Bez niego grozi wykorzenienie, utrata więzi i tych wszystkich wartości, które szanujemy”, szacunek dla przeszłości i pamięć oraz pielęgnowanie tradycji miały dla niego wielkie znaczenie. Eucharystia  była dziękczynieniem  Bogu za długoletnią posługę, w czasie której pełnił także funkcję diecezjalnego duszpasterza rolników i wiele razy dawał przykład tego, że powinno się dziękować Bogu za stworzony świat i szanować naturę.

Życie Ksiądz Prałat postrzegał jako największy dar, jednak nie jako wartość ostateczną. 

W kazaniu wygłoszonym przez niego na pogrzebie śp. księdza prałata Jerzego Patalonga padły piękne słowa, w których podkreślił on, że Kapłan z woli Jezusa Chrystusa jest odpowiedzialny za ten stół, na którym spoczywa pokarm nieśmiertelności i zadaniem jego jest by tym pokarmem głodnych nakarmić.

Patrząc na jego pracę i oddanie swojego życia posłudze kapłańskiej, widzimy jego powołanie do służby dla Boga i ludzi, którzy nie byli dla niego obojętni, a teraz po jego odejściu będą pamiętać o nim w swoich modlitwach i czerpać przykład z jego życia i przekazywanych przez niego wartości.

Przyjmij go, Panie Jezu, do swojego Królestwa...

Powyższy tekst przygotowala Aleksandra Rębisz

Zamieszczony poniżej wiersz napisany został przez Annę Mucha z Jaworzynki na 80-lecie urodzin księdza prałata Jerzego

W cieszyńskim grodzie, w dzielnicy Mnisztwo
Cudowne dziecię tu na świat przyszło
80 lat temu o świcie rano
To piękne imię Jurek mu dano

Tu dla Kościoła i Króla Chwały
Rósł przyszły kapłan, Jureczek mały
Na cieszyńskiej ziemi wzrastałeś w mądrości
W ojcowskim domu pełnym miłości

Nad brzegiem Olzy, księże, kapłanie
To tutaj zrodziło się Twe powołanie
To tutaj stawiałeś kapłańskie kroki
Poprzez Śląsk górny, beskidzkie stoki

Śląskimi drogami do niebieskiej chwały
Prowadzisz naród wybrany nasz cały
Dziś niejedną owcę radość ogarnie
Bo pasterz zajrzał do ich owczarnie

Modli się każda góralska chata:
Królu Żniwiarzu całego świata
Miej w swej opiece księdza prałata

W to Twoje święto, w Twe urodziny
Życzenia składają Ci nasze rodziny
Niech Cię mijają troski i burze
Dużo spokoju na emeryturze
Długich lat życia i moc radości
Dobrego zdrowia i pomyślności
Żyj księże prałacie choć ze dwa wieki
Życzy dziedzina i Zapasieki  Dodał: Jacek Kohut (7754)