Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
19.11
2018

Transmisja z obrad Rady Gminy Istebna

Transmisja obrad Rady Gminy Istebna oraz nagrania archiwalne  >>>>>

 

19 listopada ( poniedziałek) o godz. 14:00 w salce nr 001 Urzędu Gminy w Istebnej rozpocznie się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Istebna.

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Istebna będzie na żywo transmitowane za pośrednictwem serwisu internetowego. https://transmisja.esesja.pl/istebna

 

Informacja o przetwarzaniu danych w trakcie transmisji i utrwalaniu obrad Rady Gminy

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna;

  • na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane w celu realizacji wymogów ustawowych – rejestracji obrazu i dźwięku podczas obrad rady gminy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

ODBIORCY DANYCH

Informacje zarejestrowane w trakcie obrad rady gminy są publicznie dostępne. Udostępnienie jest możliwe:

  • poprzez bezpośrednią transmisję na żywo;

  • z zasobu wskazanego na stronie internetowej urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zapis z obrad będzie przechowywany przez okres 3 miesięcy po zakończeniu bieżącej kadencji organów gminy, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.Dodał: Piotr Gazurek (6339)