Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
3.06
2016

Rozpoczęła się inwentaryzacja azbestu oraz ewidencja szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Istebna informuje, że w związku z otrzymaniem dofinansowania w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki pn.: „Konkurs Azbest 2016”, na realizację zadania pt.: „Aktualizacja terenowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna”

       w dniach od 1 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. na terenie gminy przeprowadzona zostanie inwentaryzacja azbestu.

Inwentaryzację należy wykonać w związku z przystąpieniem do sporządzania ”Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna“, który jest podstawą do ubiegania się o ewentualne zewnętrzne wsparcie finansowe na utylizację azbestu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie produkty zawierające azbest powinny zostać zneutralizowane do 2032 roku.

Inwentaryzację przeprowadzi firma EKO TEAM Konsulting z Bielska – Białej. Zadaniem pracowników firmy będzie odwiedzenie wszystkich posesji na terenie Gminy i uzupełnienie ankiet inwentaryzacyjnych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom inwentaryzacji, a w razie potrzeby umożliwienie wykonania szacunkowego obmiaru materiału.

Wykonawcy posiadać będą imienne identyfikatory oraz upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy Istebna.  Praca wykonywana będzie między godziną 10.00 a 18.00.

Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z obowiązkiem Gmin wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250), który polega na prowadzeniu ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków,  firma EKO TEAM Konsulting wykona również inwentaryzację tych obiektów podczas wykonywania inwentaryzacji azbestu. Mieszkańcy zostaną poproszeni przez przeprowadzających ewidencję o udzielenie podstawowych informacji na temat spodobu zagospodarowania ścieków bytowych rodzaj, pojemność). Ankietyzacja dotycząca ewidencji szamb i przydowmowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacja azbeztu  przeprowadzone zostaną jednocześnie, w dniach od 1 czerwca 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r.

W załączniku ankieta dotycząca ww. ewidencji.

 Dodał: (4830)