Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
3.07
2018

Przedszkolaki Górą! - upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej.

  „PRZEDSZKOLAKI GÓRĄ!- UPOWSZECHNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W GMINIE ISTEBNA”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 19 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego a Gminą Istebna na realizacją projektu: „Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będą realizowane dodatkowe zajęcia  wyrównujące szanse edukacyjne dla 137 dzieci Gminnego Przedszkola w Istebnej. Projekt zakłada działania służące doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W związku z otwarciem nowego oddziału konieczna jest adaptacja pomieszczeń, przeprowadzenie szeregu prac związanych z remontem i modernizacją sal lekcyjnych dla potrzeb przyszłego oddziału przedszkolnego. Sale przedszkolne zostaną w ramach projektu wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne. Adaptacja dotyczy także sanitariatów oraz infrastruktury otoczenia budynku (boiska, placu zabaw). Czas realizacji projektu wynosi 18 miesięcy

Całkowita wartość projektu wynosi: 520 450,73 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 73/00) z czego dotacja ze środków europejskich wynosi: 442 383,12 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 12/00). Udział finansowy Beneficjenta stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu i wynosi 78 067,61 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 61/00).

Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Istebna w pokoju 200.

 

 

Joanna Kohut – koordynator projektu.Dodał: Aneta Legierska (6072)