Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
23.06
2017

Przedłużenie terminu składania ankiet w sprawie gazu - do 14 sierpnia 2017 r.

W dniu 21 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z mieszkańcami oraz władzami gminy Istebna, dotyczące planowanej budowy sieci gazowej w naszej gminie.

Na podstawie wcześniejszych rozmów z przedstawicielami PSG Sp. z o.o., wójt Henryk Gazurek wyraził zainteresowanie powstaniem dystrybucyjnej sieci gazowej na terenie gminy i podpisał stosowny list intencyjny, stanowiący podstawę rozpoczęcia analizy rynku.

W związku z podjętą przez Gminę Istebna inicjatywą, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. rozpoczyna pierwszy etap analizy - badanie rynku poprzez ankiety skierowane do mieszkańców.  Wypełnienie ankiet jest niezwykle ważne, gdyż pozwoli na określenie zapotrzebowania na gaz ziemny a tym samym na ocenę możliwości gazyfikacji Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.

Bardzo istotnym jest fakt, że w przypadku gdy mieszkańcy wyrażą zbyt małe zainteresowanie a przez to poziom zapotrzebowania na gaz będzie niewielki, inwestycja może okazać się ekonomicznie nieopłacalna i tym samym nie będzie realizowana.

Dlatego na podstawie złożonych ankiet, które wskażą lokalizację potencjalnych miejsc odbioru gazu, powstanie wstępny projekt przebiegu sieci oraz analiza ekonomiczna wykonania sieci dystrybucyjnej, w celu oceny jej opłacalności. Jako potencjalne miejsce odbioru gazu można wskazać również budynki w trakcie budowy oraz działki, które w perspektywie czasu planuje się zabudować.

Wypełnienie ankiet jest zatem niezwykle ważne, zwłaszcza dla mieszkańców przysiółków oddalonych od centrów. Przy odpowiedniej mobilizacji i dużym zainteresowaniu istnieje realna szansa, że gaz będzie doprowadzony do wszystkich zainteresowanych przysiółków.

Tylko odpowiednia ilość zdeklarowanych odbiorców pozwoli na realizację inwestycji.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dostępnej do pobrania poniżej w wersji elektronicznej  oraz w wersji papierowej w następujących punktach:

  • Urząd Gminy w Istebnej, Sekretariat
  • Punkt Informacji Turystycznej w budynku GOK
  • Biuro Sołtysa w Koniakowie w godzinach urzędowania
  • Biuro Sołtysa w Jaworzynce w godzinach urzędowania

Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć do 14 sierpnia br. we wskazanych powyżej miejscach,

mailowo na adres: urzad@ug.istebna.pl,

lub za pomocą poczty na adres:

Urząd Gminy w Istebnej

43-470 Istebna 1000

z dopiskiem „Gazyfikacja”

Zachęcamy do zapoznania się z krótka prezentacją, przedstawioną przez PSG na spotkaniu z mieszkańcami.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarczego i Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Istebnej, w biurze nr 202 oraz pod numerem telefonu: (33) 8 55 65 00 wew. 47Dodał: (5481)