Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.01
2020

Powołanie Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) art 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j.Dz.U z 2019 r., poz.1468 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz w związku z Uchwałą Nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie Istebna w 2020 roku, zwanej dalej w treści niniejszego zarządzania Komisją w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Barbara Juroszek

2. Sekretarz Komisji - Edyta Jałowiczor

3. Członek Komisji - Edyta Kukuczka

4. Członek Komisji - Kazimierz Łacek

5. Członek Komisji - Bartłomiej Jałowiczor

 

 Dodał: Edyta Jałowiczor (7112)