Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
20.09
2017

Pierwszy odbiór robót w drodze „Czadeczka”

Dnia 22 sierpnia br. dokonano odbioru robót realizowanych w okresie od 29.06.2017 do 15.08.2017 w ramach projektu nr PLSK.02.01.00-24-0013/16-00 pod nazwą „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2”. Wykonawcą robót w zakresie budowy drogi i mostu wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W zakresie robót drogowych wykonano m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie drogi, podbudowę, natomiast w zakresie robót mostowych: fundamentowanie, zbrojenie i betonowanie o łącznej wartości 721.362,10 zł brutto.

Do dnia 15 sierpnia zdjęto 6.971m2 humusu, wykonano wykopy o objętości 1.507m3, dowieziono i zabudowano jako podbudowę pod drogę 3.929,21t kruszyw. Równolegle do robót ziemnych prowadzone są roboty żelbetowe związane z wykonaniem mostu na Czadeczce. Budowniczowie zabudowali 17 ton stali zbrojeniowej i wylali 166,16m3 specjalistycznej mieszanki betonowej, dzięki czemu wykonano podziemne części fundamentów.

W dniach 18-19 września wykonawca dostarczył i zamontował belki nośne mostu. Należy zwrócić uwagę, iż do tego celu użyto żurawia kołowego o udźwigu 200 ton. Zamontowano 13 belek o długości 24 metrów i wadze 24 ton każda, co w sumie daje 312 ton konstrukcji żelbetowej. Warto tu zwrócić uwagę na to, że most znajduje się w trudno dostępnej części gminy a dowiezienie tak wielkogabarytowych elementów było trudną, ale ostatecznie udaną operacją. Oprócz tego prowadzony jest montaż gabionów zabezpieczających skarpę drogi przed podmywaniem przez wody potoku Czadeczka, roboty brukarskie oraz roboty ziemne od nowobudowanego mostu w kierunku granicy ze Słowacją.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 we współpracy z partnerem słowackim Obec Čierne z udziałem 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych.

Galeria multimediów:

Filmy z drona  - KLIK

Galeria fotografii z postępu prac na budowie z 18.09.2017 - KLIK

 

Opracował: W.LegierskiDodał: (5586)