Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
8.02
2017

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Istebna zawiadamia strony postępowania

o wydaniu postanowienia z dnia 8 lutego 2017 r. o sygnaturze GR.6220.10.2016  zawieszającego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze – Kameralna” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z pełną treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, pok. 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

POUCZENIE


Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.Dodał: (5243)