Gmina Istebna - oficjalna strona

otwórz wyszukiwarkę

Urząd Gminy Istebna

43 - 470 Istebna, Istebna 1000

tel/fax +48 33 8556500

e-mail urzad@istebna.eu

więcej...

menu
Przejdź do strefy turysty
29.07
2021

Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2022 oraz możliwości składania wniosków przez mieszkańców.

MIESZKAŃCY GMINY ISTEBNA
Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 0050.78.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie trybu prac nad przygotowaniem projektu uchwały budżetowej; w związku z § 1 uchwały nr XLI/328/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej informuję o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2022 oraz możliwości składania wniosków.
Do 31 sierpnia br. Mieszkańcy Gminy mogą składać do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wyjątek stanowią wnioski w sprawie wspomagania ze środków budżetowych Gminy Istebna realizacji grupowych urządzeń zaopatrzenia w wodę, których termin składania upływa 15 października 2021 r. oraz wnioski o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie finansowe realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna, których termin składania upływa 30 listopada 2021 r.
Z poważaniem
WÓJT GMINY
ŁUCJA MICHAŁEK
 Dodał: Agata Kobel-Zembik (8038)