Grudzień 2015

P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Projekty europejskie » SAPARD
Oczyszczalnia ścieków Istebna - Gliniane
Gmina Istebna 10 września 2003 roku złożyła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o dofinansowanie inwestycji pn: Modernizacja oczyszczalni ścieków Istebna - Gliniane wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Istebnej - Centrum ( domy od Rozlewni po Beskid ). W dalszej kolejności odbywał się cały proces oceny wniosku, procedur przetargowych, zawarcia umowy z Wykonawcą. Umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie inwestycji zawarto 30 czerwca 2004 roku. Umowa określała , że Agencja udzieli Gminie Istebna pomocy finansowej stanowiącej zwrot 74,99 % kosztów kwalifikowanych inwestycji wynoszących 2.169.520,67 zł. co stanowi kwotę: 1.626.923,55 zł. Inwestycję realizowano dwa lata i tak tez została podzielona pomoc finansowa: 2004 rok - 1.008.963,18 zł, 2005 rok - 617.960,36 zł. Zakres robót obejmował rozbudowę oczyszczalni o kolejny blok SUPERBOS 100, modernizację istniejącej oczyszczalni oraz budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 5,1 km i 95 przyłączy domowych o łącznej długości 1,6 km. W ramach tej inwestycji wykonano dodatkowe podłączenia budynków, które wybudowano po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci i tym samym nie mogły zostać objęte dofinansowaniem. Wartość tych robót zostanie uregulowana już ze środków własnych Gminy. W listopadzie 2004 roku odebrano I etap inwestycji ponosząc koszty w wysokości netto 1 355 676,88 zł i złożono wniosek o płatność o częściowy zwrot poniesionych kosztów. Dotację otrzymano 14 kwietnia 2005 r. Drugi etap inwestycji rozpoczęto w kwietniu 2005 roku. Roboty zostały wykonane, a odbiór inwestycji i przekazania do eksploatacji nastąpił 30 sierpnia 2005 r. Roboty zostały wykonane w pełnym zakresie i w terminie ustalonym umowami. We wrześniu złożono wniosek o płatność, który dotyczył zwrotu poniesionych przez Gminę Istebna kosztów inwestycji ( ogółem netto: 829.825,43. ). W ostatni dzień października przedstawiciele Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonali wizytacji terenowej. Obecnie czekamy na zwrot poniesionych w 2005 r. wydatków w wysokości 617.960,36 zł. W tym miejscu należy jednak przypomnieć, że aby móc otrzymać oatację należało najpierw zapłacić całość robót, i potem ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów. Ponieważ w budżecie gminy nie można było zabezpieczyć tak dużej kwoty (1.626.923,55 zł ), został zaciągnięty kredyt pomostowy. Jest to kredyt krótkoterminowy i z chwilą otrzymania dotacji zostanie on spłacony. Gmina ponosi jednak koszty prowizji i odsetek bankowych. Obecnie do sieci kanalizacji sanitarnej w Istebnej podłączonych jest 300 budynków , a dla porównania w Jaworzynce - 212 budynków i Koniakowie - 155 budynków Całość inwestycji została zrealizowana w Istebnej.
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: W.L. Dodano: 2005-12-07, godz. 08:17