Listopad 2015

P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Gmina Istebna » Urząd Gminy » Projekty europejskie » Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Projekt w ramach ZPORR rozpoczęty.

Po długim okresie oczekiwania w dniu 24 czerwca 2005 r. zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca – Etap 1" pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Istebna. Koszty kwalifikowana związane z inwestycją będą  finansowane do wysokości 85% wartości, w tym: 75% kosztów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z budżetu państwa. Pozostałe koszty kwalifikowane oraz wszystkie niekwalifikowane (np. podatek VAT, przykanaliki) są do poniesienia z budżetu gminy. Rozstrzygnięty został również przetarg na roboty budowlane objęte projektem i w dniu 8 czerwca br. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z Firmą "Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o." z Pszczyny. Na jej podstawie Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy Istebna następujących robót budowlanych:
 - Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200m3/dobę 1 szt.
- Sieć kanalizacyjna Ø 200 mm     1248 mb
- Przykanaliki  Ø 160 mm    3073 mb
- Kanalizacja ciśnieniowa PEHD  90 mm   663 mb
- Przepompownia      2 szt. 

Wartość netto zamówienia publicznego zamyka się w kwocie 3 038 957,85 zł. Roboty objęte są 7% podatkiem VAT i wartość po jego naliczeniu wynosi 3 251 684,90 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2 etapach: wpierw powstanie oczyszczalnia ścieków (2005/2006), a następnie kanalizacja sanitarna (2006). Planowany termin zakończenia inwestycji i rozliczenia projektu to 30 listopada 2006 r. Warto przypomnieć, że wniosek o dofinansowanie tego projektu złożony został do konkursu ZPORR Działanie 3.1 "Obszary wiejskie" w dniu 5 sierpnia 2004 r. 5 października 2004 r. po przejściu 1 etapu oceny formalnej dopuszczony został do kolejnego etapu oceny pod obrady Panelu Ekspertów. Panel zakończył prace w listopadzie 2004 r. i z dniem 29.11.2004 r. przekazał informację o zakwalifikowaniu projektu z ilością 43,33 pkt. (na 56 możliwych) pod obrady Regionalnego Komitetu Sterującego. Lista rankingowa projektów ułożona została przez RKS w dniu 21 grudnia 2004 r. i wśród 119 projektów znalazł się na wysokiej 11 pozycji. Zarząd Województwa Śląskiego końcem grudnia ubiegłego roku zaakceptował z listy rankingowej tylko 45 projektów, w tym Gminy Istebna. Od tamtej pory dokumentacja uzupełniana była na wezwania bądź Urzędu Marszałkowskiego, bądź Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Trwał okres oczekiwania na zawarcie umowy z Wojewodą Śląskim. Z przyczyn niezależnych od beneficjenta okres ten przedłużał się, jednak ostatecznie umowę zawarto 24 czerwca br. Urząd Gminy Istebna przeprowadził zamówienie publiczne na roboty budowlane oraz zawarta została umowa pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wkładu finansowego UE do projektu (75% wartości). 
 
drukuj drukuj
« powrót
Dodał: P.G. Dodano: 2005-07-12, godz. 13:01