Marzec 2015

P W C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Gmina Istebna » Urzd Gminy » Projekty europejskie » Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Projekt w ramach ZPORR rozpoczty.

Po dugim okresie oczekiwania w dniu 24 czerwca 2005 r. zawarta zostaa umowa o dofinansowanie Projektu "Budowa oczyszczalni ciekw wraz z kanalizacj sanitarn Andziowki, Tartaku i Dzielca – Etap 1" pomidzy Wojewod lskim a Gmin Istebna. Koszty kwalifikowana zwizane z inwestycj bd  finansowane do wysokoci 85% wartoci, w tym: 75% kosztw ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z budetu pastwa. Pozostae koszty kwalifikowane oraz wszystkie niekwalifikowane (np. podatek VAT, przykanaliki) s do poniesienia z budetu gminy. Rozstrzygnity zosta rwnie przetarg na roboty budowlane objte projektem i w dniu 8 czerwca br. zawarta zostaa umowa na wykonanie robt budowlanych z Firm "Budownictwo Wodno-Inynieryjne i Drogowe Sp. z o.o." z Pszczyny. Na jej podstawie Wykonawca zobowizuje si do wykonania na rzecz Gminy Istebna nastpujcych robt budowlanych:
 - Oczyszczalnia ciekw o przepustowoci 200m3/dob 1 szt.
- Sie kanalizacyjna Ø 200 mm     1248 mb
- Przykanaliki  Ø 160 mm    3073 mb
- Kanalizacja cinieniowa PEHD  90 mm   663 mb
- Przepompownia      2 szt. 

Warto netto zamwienia publicznego zamyka si w kwocie 3 038 957,85 z. Roboty objte s 7% podatkiem VAT i warto po jego naliczeniu wynosi 3 251 684,90 z. Inwestycja realizowana bdzie w 2 etapach: wpierw powstanie oczyszczalnia ciekw (2005/2006), a nastpnie kanalizacja sanitarna (2006). Planowany termin zakoczenia inwestycji i rozliczenia projektu to 30 listopada 2006 r. Warto przypomnie, e wniosek o dofinansowanie tego projektu zoony zosta do konkursu ZPORR Dziaanie 3.1 "Obszary wiejskie" w dniu 5 sierpnia 2004 r. 5 padziernika 2004 r. po przejciu 1 etapu oceny formalnej dopuszczony zosta do kolejnego etapu oceny pod obrady Panelu Ekspertw. Panel zakoczy prace w listopadzie 2004 r. i z dniem 29.11.2004 r. przekaza informacj o zakwalifikowaniu projektu z iloci 43,33 pkt. (na 56 moliwych) pod obrady Regionalnego Komitetu Sterujcego. Lista rankingowa projektw uoona zostaa przez RKS w dniu 21 grudnia 2004 r. i wrd 119 projektw znalaz si na wysokiej 11 pozycji. Zarzd Wojewdztwa lskiego kocem grudnia ubiegego roku zaakceptowa z listy rankingowej tylko 45 projektw, w tym Gminy Istebna. Od tamtej pory dokumentacja uzupeniana bya na wezwania bd Urzdu Marszakowskiego, bd Biura Zarzdzania Funduszami Europejskimi lskiego Urzdu Wojewdzkiego. Trwa okres oczekiwania na zawarcie umowy z Wojewod lskim. Z przyczyn niezalenych od beneficjenta okres ten przedua si, jednak ostatecznie umow zawarto 24 czerwca br. Urzd Gminy Istebna przeprowadzi zamwienie publiczne na roboty budowlane oraz zawarta zostaa umowa poyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wkadu finansowego UE do projektu (75% wartoci). 
 
drukuj drukuj
« powrt
Doda: P.G. Dodano: 2005-07-12, godz. 13:01